شوالیه‌گری/شهسواری Chivalry

شوالیه‌گری مجموعه‌ای از آئین‌ها، اصول اخلاقی و رفتارهای اجتماعی و رزمی ایده‌آل است که در اواخر قرون‌ وسطا برای قهرمان یا شوالیه وضع شده بود. به دلیل گران بودن تجهیزات و زره و جوشن مورد نیاز شوالیه در پیکارها، شوالیه‌گری فقط مخصوص طبقۀ اشراف بود ولی بعدها این وضع تغییر کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.