نشر اطراف

روایتِ تجربه زیسته، دلمشغولی ما در نشر اطراف است. خاطره‌هایی که پیرنگ و قصه کاملی دارند و می‌توانند ماده خام داستان‌ آینده ایران باشند.

نشر اطراف به مدیر مسئولی نفیسه مرشدزاده در مردادماه سال ۱۳۹۶ و در زمینه تخصصی روایت کارش را آغاز کرد. این نشر با نگاهی جستجوگرانه به “اطراف”، در پیِ روایت‌هایی است که دور و برِ همۀ ما در جریانند. اطراف بنا دارد به قصه‌هایی که در آن زندگی می‌کنیم بپردازد و نشان دهد چرا این قصه‌ها و روایت‌ها مهم هستند و چگونه در سرنوشت فردی و جمعی ما تاثیر می‌گذارند.
نشر اطراف، با این هدف منابع نظری روایت، ژانرهای مختلف روایی و نمونه های شاخص و خلاق روایتگری را در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد و به تدوین و جمع‌آوری روایت ها و قصه هایی می‌پردازد که تصویر امروز ما و جامعۀ ما را شکل می‌دهند.
نشر اطراف با ثبت تجربه‌های‌ زیسته، گزارش‌های سفر و روایت‌های چندفرهنگی می کوشد از رهگذر تبادل روایت‌ها و قصه‌ها، تعامل مخاطبان با جهان اطراف را آسان‌تر و موثرتر کند.

کار ما در نشر اطراف روایت است.

روایت به معنی قالبی که تجربه‌ انسانی ما را نظم می‌دهد و ابزاری که با کمک آن جهانِ  پیرامون را بهتر درک می‌کنیم.
ما امیدواریم در نشر اطراف منابع نظری و مفاهیم اولیه و نمونه‌های ایرانی و غیر ایرانی روایت را همزمان عرضه کنیم تا به تدریج تربیت و عادت به روایت شکل بگیرد و با کمک این قالب مضمون‌های فکری را هم ساده‌تر و روشن‌تر بشود نقل کرد. ما در نشر اطراف بنا داریم با ثبت تجربه‌های زیسته طبقات مختلف جامعه و توجه به روایت‌های مهجور، راهی تازه برای تعامل میان سبک‌های مختلف زندگی در ایران بیابیم.

چرا اطراف؟

اطراف، زاویه دید مردمی است که مرکز اتفاقات نیستند، پیرامون دایره‌اند ولی شعاع جنب و جوش‌ها تا آن‌ها می‌رسد. اطراف صدای حاشیه است.

کتاب‌های ما موسیقی‌اند. پیرامون معانی می‌رقصیم. گرداگرد فکرهای نو چرخ می‌خوریم. همین اطراف‌ایم ولی در سفری نزدیک، خیال می‌کنیم دور شده‌ایم.

همین اطراف باشید
Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.