نشانی نشر اطراف

خ. پاسداران، خ. گل نبی، خ. شهید ناطق نوری، کوچه‌ی رضابیک، پلاک ۹، واحد ۲

کدپستی: ۱۹۴۷۸۶۳۷۱۶

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۵۵۲۴۷

ایمیل: Atrafpub@gmail.com

تلفن تماس برای خرید و ارسال کتاب
۰۹۳۳۵۴۸۱۱۰۵

برای ما بنویسید

ارتباط با نشر اطراف به همین سادگی است. این فرم راه نزدیک شماست تا ما. اگر لازم است از چیزی با خبر باشیم یا پیشنهادی برای ما دارید، دست بجنبانید.