دیدار اتفاقی با دوست خیالی جستار روایی گاپنیک گونیک دیدار اتفاقی با دوست خیالی جستار روایی گاپنیک گوپنیک نقشه هایی برای گم شدن a field guide to getting lost ربکا سولنیت ربه کا سولنیت نیما مهدیزاده اشرفی نیما م. اشرفی نشر اطراف جستار روایی مجموعه جستار انتشارات اطراف جستارهایی درباره طبیعت نقد ادبی جستار فلسفی خاطره پردازی ربکا سالنیت ربه کا آبی دوردست دور دست کوچک و سخت ریوکا گالچن گالکن مادری ادبیات جستار جستار روایی خاطره پردازی ترجمه little labours استیو جابز غلط کرد با تو استارتاپ استارت‌آپ خاطره زندگینامه استیو جابز غلط کرد با تو استارتاپ استارت‌آپ خاطره زندگینامه
_

نظر مخاطبان/کارشناسان درباره‌ی کتاب‌ها

_

این یک کتاب قصه‌ست. قصه‌ی قصه‌ها…
از لابه‌لای کلمه‌های آدمی که «کلمه» را تجربه کرده؛ به جان نشانده؛ و به جانمان می‌نشاند.

بردیا پوربهرامیکتاب قصه‌ها از کجا می‌آیند

روایت‌های [رست‌خیز] را روحانیان، قهرمانان یا عارفان ننوشته‌اند،
بلکه نویسندگانش افرادی از جنس خودمان هستند
و همین امر باعث می‌شود درک و فهم و باور این روایت‌ها آسان‌تر شود.

دکتر نعمت‌الله فاضلیرست‌خیز

مقالاتی که در کتاب البته که عصبانی هستم گرد آمده‌اند
درک ملموس‌تری از جمهوری‌های پسایوگسلاوی به دست می‌دهند.

روبرت صافاریانالبته که عصبانی هستم

“هیچ چیز آنجا نیست” … شاید دعوتی باشد
برای سهراب‌وار نگاه کردن به زندگی، برای بهتر دیدن و شنیدن.

حسین مؤذنیهیچ چیز آنجا نیست