درک رخدادها و مفاهیم از مسیر تجربه شخصی

مفاهیم زیربنایی روایت و تأثیر داستان در حوزه‌های دیگر مطالعاتی

گزارش روایی از سفر به نقاط مختلف جهان

گزارشی تصویری از واقعیت و تاریخ

_

خواندنی‌های اطراف را از دست ندهید

_
_

نظر مخاطبان/کارشناسان درباره‌ی کتاب‌ها

_

این یک کتاب قصه‌ست. قصه‌ی قصه‌ها…
از لابه‌لای کلمه‌های آدمی که «کلمه» را تجربه کرده؛ به جان نشانده؛ و به جانمان می‌نشاند.

بردیا پوربهرامیکتاب قصه‌ها از کجا می‌آیند

روایت‌های [رست‌خیز] را روحانیان، قهرمانان یا عارفان ننوشته‌اند،
بلکه نویسندگانش افرادی از جنس خودمان هستند
و همین امر باعث می‌شود درک و فهم و باور این روایت‌ها آسان‌تر شود.

دکتر نعمت‌الله فاضلیرست‌خیز

مقالاتی که در کتاب البته که عصبانی هستم گرد آمده‌اند
درک ملموس‌تری از جمهوری‌های پسایوگسلاوی به دست می‌دهند.

روبرت صافاریانالبته که عصبانی هستم

“هیچ چیز آنجا نیست” … شاید دعوتی باشد
برای سهراب‌وار نگاه کردن به زندگی، برای بهتر دیدن و شنیدن.

حسین مؤذنیهیچ چیز آنجا نیست