تجربه جوانی

«تجربه‌ی جوانی» جستجوی لحظه‌های حساس در زندگی جوان‌هاست؛ روایت لبه‌ی بزرگسالی.
جوانی، نه کودکی است، نه بزرگسالی؛ جایی است میان این دو. جایی است برای بالا و پایین رفتن‌های متناوب بین کودکی و بزرگسالی، برای افتادن‌ها و بلند شدن‌هایی که اگر نباشند، کودکی تا ابد باقی می‏ماند. «تجربه‌ی جوانی» جستجوی این لحظه‌های سخت در زندگی آدم‌هایی از دنیاهای متفاوت است، روایت لحظه‌ی ایستادن بر لبه‌ی بزرگسالی.

در حال نمایش 3 نتیجه