۱۷ آذر ۱۳۹۶
چرا سفرنامه بخوانیم؟

ما گاهی با شهری رفاقت می‌کنیم، گاهی بی‌تفاوتیم، گاهی خصومت و دشمنی داریم. شهرها شبیه آدم‌هایند. تفاوت آدم‌ها برای ما مشخص است، می‌دانیم چرا با یکی دوستی و با دیگری...

ادامه...
Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.