۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب «روایت‌آمیزی در دن کیشوت»

بخشی از کتاب «روایت‌آمیزی در دن کیشوت» را با هم می‌خوانیم: رمان‌شهرها، ناکجاآبادهایی هستند که از دل روایت‌های مختلف درباره جهان سر برمی‌آورند. نخسیتن بار سرتامس مور حقوق‌دان، فیلسوف، نویسنده...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «واحد شمیرانی» مهدی شادمانی

بخشی از روایت «واحد شمیرانی» از کتاب کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: هر سال محرم برای من از شب علی‌اکبر(ع) شروع می‌شود. شب هشتم. شب علی‌اکبر(ع) جان می‌دهد برای...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب «قهوه استانبول نیکو می‌سوزد»

بخشی از کتاب «قهوه استانبول نیکو می‌سوزد» را با هم می‌خوانیم: اما طعام عثمانی یک دو قسم کباب و دلمه و شوربای برنج‌دار و قلیه‌های میوه‌دار و غیره _طعام‌های مسخ‌شده...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «گیسوی حور در امین‌حضور» نفیسه مرشدزاده

بخشی از روایت «گیسوی حور در امین‌حضور» کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: چهاردهم ماهی در پانزده‌سالگی‌ام بود. گل‌های چادری که سرم بود یادم است. قرمز ریز بودند با کاسبرگ...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب روایت آمیزی در دن کیشوت

با هم بخشی از کتاب روایت آمیزی در دن کیشوت را می‌خوانیم: آرمان‌شهرها با انتخاب یا شکل‌گیری روایت ما از جهان و بر مبنای همان روایت ترسیم می‌شوند. مسیر دستیابی...

ادامه...
۱۶ مهر ۱۳۹۶
معرفی کتاب قهوه استانبول نیکو می‌سوزد

در روزگاری نه چندان کهن، سفرنامه‌ها چشم عمومی مردم برای شناخت رنگ‌ شهرها بودند. مسافر با سفرنامه‌اش، که کمی از رنگ سفرش را داشت، مردم را فرامی‌خواند که از شهری...

ادامه...
۱۶ مهر ۱۳۹۶
معرفی مجموعه بیشتر از داستان

?کتاب فراروایت در ارباب حلقه‌‌ها اولین جلد از مجموعۀ «بیشتر ‌از ‌داستان» است که نشر اطراف به بازار کتاب ایران عرضه کرده. این مجموعه با هدف آشنایی گروه‌های مختلف مخاطب...

ادامه...
۱۶ مهر ۱۳۹۶
معرفی کتاب فراروایت در ارباب حلقه‌ها

کتاب «فراروایت در ارباب حلقه‌ها» تعریف دقیق و ساده‌ای از اصطلاح فراروایت ارائه می‌دهد و با بررسی رمان ارباب حلقه‌ها، شگردهای مختلف تالکین برای خلق اثری فراروایی را شناسایی و...

ادامه...
۱۶ مهر ۱۳۹۶
معرفی کتاب کآشوب

کتاب کآشوب شامل بیست و سه روایت از نویسنده‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت است که درباره نسبت خودشان و محرم نوشته‌اند. روایت‌ها به زبانی روشن و ساده نوشته شده‌اند و...

ادامه...
Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.