۷ آذر ۱۳۹۶
قهوه استانبول نیکو می‌سوزد | روزنامه اعتماد

قهوه استانبول نیكو می‌سوزد دومین كتاب از مجموعه كتاب‌های «تماشای شهر» است كه با همت و گزینش علی‌اكبر شیروانی منتشر می‌شوند. هفته گذشته، با عینك قجری نگاهی به شهر پاریس...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
پاریس با عینک قجری | روزنامه اعتماد

« پاریس از دور نمایان شد »، حكایت شهر پاریس است به روایت مسافران دوره قاجار. این كتاب گزیده‌ای از سفرنامه‌های چندین شخصیت قجری است كه با كوشش و گزینش...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
فاتحه‌خوانی مظفرالدین شاه بر گور بناپارت اول

«پاریس از دور نمایان شد» با عنوان دوم «پاریس به روایت مسافران دوره قاجار» نام کتاب 228 صفحه‌ای نوشته علی اکبر شیروانی است که نشر «اطراف» آن را تنها چند...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «به هیأت تازه مادرها» نوشته معصومه توکلی

بخشی از روایت «به هیأت تازه مادرها» از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: خانم دکتر همان جور خیره به مانیتور گفت بیست و شش مهر. در سرم یک نفر...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب «روایت‌آمیزی در دن کیشوت»

بخشی از کتاب «روایت‌آمیزی در دن کیشوت» را با هم می‌خوانیم: رمان‌شهرها، ناکجاآبادهایی هستند که از دل روایت‌های مختلف درباره جهان سر برمی‌آورند. نخسیتن بار سرتامس مور حقوق‌دان، فیلسوف، نویسنده...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «کرنای قرشماری» یاسر مالی

بخشی از روایت «کرنای قرشماری» از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: جایگاه ما در بالکن خرمافروشی آقای شاد، درست وسط خیابان بود: در میانه راه فلکه سِبرِز و چهارراه...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «کتیبۀ سفید برای واترلو» نرگس ولی‌بیگی

بخشی از روایت «کتیبۀ سفید برای واترلو» از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: خانه‌ی واترلو شب‌های روضه شبیه کاروان‌سرا بود. از شهرهای اطراف می‌آمدند و ما نمی‌گذاشتیم شب برگردند....

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «تاریک روشنای کوره» محمدحسین محمدی

بخشی از روایت «تاریک روشنای کوره» از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: روضه را با شعر «جوانان بنی‌هاشم بیایید» تمام می‌کنم. صورتم خیس است و تنم عرق دارد. در...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «واحد شمیرانی» مهدی شادمانی

بخشی از روایت «واحد شمیرانی» از کتاب کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: هر سال محرم برای من از شب علی‌اکبر(ع) شروع می‌شود. شب هشتم. شب علی‌اکبر(ع) جان می‌دهد برای...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب «قهوه استانبول نیکو می‌سوزد»

بخشی از کتاب «قهوه استانبول نیکو می‌سوزد» را با هم می‌خوانیم: اما طعام عثمانی یک دو قسم کباب و دلمه و شوربای برنج‌دار و قلیه‌های میوه‌دار و غیره _طعام‌های مسخ‌شده...

ادامه...
Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.