۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «گیسوی حور در امین‌حضور» نفیسه مرشدزاده

بخشی از روایت «گیسوی حور در امین‌حضور» کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: چهاردهم ماهی در پانزده‌سالگی‌ام بود. گل‌های چادری که سرم بود یادم است. قرمز ریز بودند با کاسبرگ...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب روایت آمیزی در دن کیشوت

با هم بخشی از کتاب روایت آمیزی در دن کیشوت را می‌خوانیم: آرمان‌شهرها با انتخاب یا شکل‌گیری روایت ما از جهان و بر مبنای همان روایت ترسیم می‌شوند. مسیر دستیابی...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب

بخشی از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: مهدی‌قمی قدش بلند بود. سبزه، لاغر و استخوانی. با دندان های زرد و لب های خشکیده. زیر چشمش همیشه گود بود و...

ادامه...
۱۶ مهر ۱۳۹۶
معرفی کتاب کآشوب

کتاب کآشوب شامل بیست و سه روایت از نویسنده‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت است که درباره نسبت خودشان و محرم نوشته‌اند. روایت‌ها به زبانی روشن و ساده نوشته شده‌اند و...

ادامه...
Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.