نیما م. اشرفی

ربکا سولنیت نقشه هایی برای گم شدن نیما م اشرفی نشر اطراف جستار روایی

ربکا سولنیت

ربکا سولنیت، نویسنده، تاریخ‌نگار و کنشگر اجتماعی، تا به حال بیش از بیست کتاب درباره‌ی حقوق زنان، تاریخ غرب و بومیان آمریکا، نیروی مردمی، تحول و خیزش اجتماعی، پرسه‌زنی و قدم‌زنی، امید و فاجعه و... تألیف کرده است و اغلب در نشریات گاردین، هارپرز و لیترری‌هاب یادداشت‌هایی درباره‌ی مسائل روز می‌نویسد. ... ادامه