۷ آذر ۱۳۹۶
قهوه استانبول نیکو می‌سوزد | روزنامه اعتماد

قهوه استانبول نیكو می‌سوزد دومین كتاب از مجموعه كتاب‌های «تماشای شهر» است كه با همت و گزینش علی‌اكبر شیروانی منتشر می‌شوند. هفته گذشته، با عینك قجری نگاهی به شهر پاریس...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
پاریس با عینک قجری | روزنامه اعتماد

« پاریس از دور نمایان شد »، حكایت شهر پاریس است به روایت مسافران دوره قاجار. این كتاب گزیده‌ای از سفرنامه‌های چندین شخصیت قجری است كه با كوشش و گزینش...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «به هیأت تازه مادرها» نوشته معصومه توکلی

بخشی از روایت «به هیأت تازه مادرها» از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: خانم دکتر همان جور خیره به مانیتور گفت بیست و شش مهر. در سرم یک نفر...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب «روایت‌آمیزی در دن کیشوت»

بخشی از کتاب «روایت‌آمیزی در دن کیشوت» را با هم می‌خوانیم: رمان‌شهرها، ناکجاآبادهایی هستند که از دل روایت‌های مختلف درباره جهان سر برمی‌آورند. نخسیتن بار سرتامس مور حقوق‌دان، فیلسوف، نویسنده...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «کرنای قرشماری» یاسر مالی

بخشی از روایت «کرنای قرشماری» از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: جایگاه ما در بالکن خرمافروشی آقای شاد، درست وسط خیابان بود: در میانه راه فلکه سِبرِز و چهارراه...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «کتیبۀ سفید برای واترلو» نرگس ولی‌بیگی

بخشی از روایت «کتیبۀ سفید برای واترلو» از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: خانه‌ی واترلو شب‌های روضه شبیه کاروان‌سرا بود. از شهرهای اطراف می‌آمدند و ما نمی‌گذاشتیم شب برگردند....

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «تاریک روشنای کوره» محمدحسین محمدی

بخشی از روایت «تاریک روشنای کوره» از کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: روضه را با شعر «جوانان بنی‌هاشم بیایید» تمام می‌کنم. صورتم خیس است و تنم عرق دارد. در...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «واحد شمیرانی» مهدی شادمانی

بخشی از روایت «واحد شمیرانی» از کتاب کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: هر سال محرم برای من از شب علی‌اکبر(ع) شروع می‌شود. شب هشتم. شب علی‌اکبر(ع) جان می‌دهد برای...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب «قهوه استانبول نیکو می‌سوزد»

بخشی از کتاب «قهوه استانبول نیکو می‌سوزد» را با هم می‌خوانیم: اما طعام عثمانی یک دو قسم کباب و دلمه و شوربای برنج‌دار و قلیه‌های میوه‌دار و غیره _طعام‌های مسخ‌شده...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
بریده کتاب کآشوب بخشی از روایت «گیسوی حور در امین‌حضور» نفیسه مرشدزاده

بخشی از روایت «گیسوی حور در امین‌حضور» کتاب کآشوب را با هم می‌خوانیم: چهاردهم ماهی در پانزده‌سالگی‌ام بود. گل‌های چادری که سرم بود یادم است. قرمز ریز بودند با کاسبرگ...

ادامه...
Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.