مادر

برشی از کتاب هفته چهل و چند

. «آن روزها که بچه بودیم خواهرم بهترین و باشکوه‌ترین خانه‌ها را می‌ساخت. یک سر چادر مامان را گره می‌زد به این طرف دکور هال و سر دیگرش را آن طرف. بعد تمام بالش‌ها را دیوار می‌کرد. در مقایسه با خانه‌های دیگری که بقیه‌ی بچه‌ها می‌ساختند دیوار خانه‌ی خواهرم دیوار چین بود. همین‌ خواهرم اولین بار خانه ساختن با بالش و‌ پتو را به صبا یاد داد. دخترک داد می‌زند: "مامانی در رو ببند٬ خونه‌ی من همین‌جاست٬ مگه نمی‌بینی؟"» از روایت «بیا گنجشک بسازیم»٬ آصفه آصف‌پور٬ کتاب هفته چهل‌وچند٬ بیست روایت از مادری در همین روزها٬ دبیر مجموعه: فاطمه ستوده ⏺کتاب هفته‌ی چهل‌وچند را علاوه بر کتاب‌فروشی‌ها می‌توانید از سایت atraf.ir تهیه کنید. #هفته_چهل_و_چند #نشر_اطراف #مادر #مادرانه ... ادامه