روایت مصور

گی دولیل سفرنامه مصور انتشارات اطراف

گی دولیل

گی دولیل متولد سال ۱۹۶۶ در شهر کبک کاناداست. انیماتور و کارتونیستی که سفرنامه‌های تحسین‌شده‌اش ... ادامه