نفیسه مرشدزاده مدیریت

دکتر رویا پورآذر سرویراستار و دبیر بخش ترجمه

کارشناسان نشر

محمد جباری کارشناس روایت مصور و بخش نوجوان

دکتر نازیلا ناظمی کارشناس متون تاریخی

الهام شوشتری‌زاده کارشناس ترجمه

نیما م. اشرفی کارشناس ترجمه

فنی و ویرایش

فاطمه ستوده بازبینی نهایی متن‌ها

امین شیرپور بازبینی نهایی متن‌ها

زهره ترابی بازبینی نهایی متن‌ها

دفتر اطراف

مسعود عبدی‌پور پخش و ارسال کتاب

احمد داوری دبیر اجرایی و روابط عمومی

فضای مجازی

هدی آیت اینستاگرام

زهره ترابی توئیتر و تلگرام

سایت

حسین فروتن طراحی و توسعه‌ی سایت

جواد آیت انیمیشن و همکاری در سایت

نیما م. اشرفی دبیر تحریریه