نفیسه مرشدزاده

مدیریت

دکتر رویا پورآذر

سرویراستار و دبیر بخش ترجمه

محمد جباری

دبیر بخش کودک و نوجوان و روایت مصور

نیما م. اشرفی

کارشناس ترجمه و ویرایش

معین فرخی

کارشناس ترجمه

نازیلا ناظمی

کارشناس متون تاریخی

مشاوران نشر
علی‌اکبر شیروانی و سعید دمیرچی

دفتر اطراف

زهره ترابی

مدیر داخلی

احمد داوری

دبیر اجرایی و روابط عمومی

مسعود عبدی‌پور

انبار، پخش و ارسال کتاب

فنی و ویرایش

امین شیرپور

ویراستاری و بازبینی نهایی متن‌ها

فاطمه ستوده

ویراستاری و بازبینی نهایی متن‌ها

محمدرضا لری‌چی

مدیریت فنی

مریم سادات‌منصوری

صفحه‌آرایی مجموعه‌ی روایت مصور

فضای مجازی

نیما م. اشرفی

سردبیر سایت

حسین فروتن

طراحی و توسعه سایت

زهره ترابی

توئیتر و تلگرام

هدی آیت

اینستاگرام

جواد آیت

انیمیشن و همکاری در سایت

با تشکر از همکاری امین شیرپور