نفیسه مرشدزاده مدیریت

دکتر رویا پورآذر سرویراستار و دبیر بخش ترجمه

کارشناسان نشر

دکتر نازیلا ناظمی کارشناس متون تاریخی

محمد جباری کارشناس روایت مصور و بخش نوجوان

دکتر نوید پورمحمدرضا کارشناس روایت و شهرسازی | روایت و سینما

کیوان سررشته کارشناس ترجمه

الهام شوشتری‌زاده کارشناس ترجمه

نیما م. اشرفی کارشناس ترجمه

فنی و ویرایش

جواد آیت دبیر تولید فنی

فاطمه ستوده بازبینی نهایی متن‌ها

امین شیرپور بازبینی نهایی متن‌ها

زهره ترابی بازبینی نهایی متن‌ها

دفتر اطراف

مسعود عبدی‌پور مدیر فروش

زهره آریامنش مدیر داخلی

فضای مجازی

زهره ترابی توئیتر و تلگرام

هدی آیت اینستاگرام

سایت

حسین فروتن طراحی و توسعه

جواد آیت دبیر اجرایی

الهام شوشتری‌زاده دبیر بی‌کاغذ اطراف

نفیسه مرشدزاده سردبیر