مدیریت: نفیسه مرشدزاده

سرویراستاری و دبیری بخش ترجمه: دکتر رویا پورآذر

مدیریت بخش کودک و نوجوان: محمد جباری

کارشناسی ترجمه: نیما م. اشرفی و معین فرخی

کارشناسی متون تاریخی: دکتر نازیلا ناظمی

بازبینی نهایی متن‌ها: امین شیرپور و محمدمهدی حیدری پرچکوهی

مدیریت فنی: محمدرضا لری‌چی

مشاوران نشر: علی اکبر شیروانی و سعید دمیرچی

مدیر داخلی: زهره ترابی

دبیر اجرایی و روابط عمومی: احمد داوری

سایت: نیما م. اشرفی و حسین فروتن

شبکه‌های اجتماعی: زهره ترابی، هدی آیت‌، جواد آیت‌ و امین شیرپور

Send Message
Send Message