نفیسه مرشدزاده مدیرمسئول نشر

دکتر رویا پورآذر سرپرست کارشناسان | دبیر بخش ترجمه

کارشناسان نشر

کیوان سررشته کارشناس ترجمه

الهام شوشتری‌زاده سرویراستار /کارشناس ترجمه

دکتر نوید پورمحمدرضا کارشناس روایت و شهرسازی | روایت و سینما

دکتر نازیلا ناظمی کارشناس متون تاریخی

محمد جباری کارشناس روایت مصور و بخش نوجوان

بتول فیروزان کارشناس ادبیات عرب

فنی و تولید محتوا

جواد آیت دبیر فنی و هنری نشر

زهره ترابی تولید محتوای توئیتر و تلگرام

هدی آیت مدیریت تبلیغات، عکاسی و تولید محتوای اینستا

الهام شوشتری‌زاده دبیر بی‌کاغذ اطراف

حسین فروتن طراحی و توسعه سایت

شیوا خادمی عکاسی اینستا

زهره آریامنش دبیر کنار کتاب

دفتر اطراف

زهره آریامنش مدیر داخلی

مسعود عبدی‌پور مدیر فروش