پیشاپیش از شما ممنونیم که نشر اطراف را برای همکاری انتخاب کرده‌اید. لطفاً پس از پر کردن فرم زیر، آن را به همراه دو نمونه‌کار ارسال کنید. اگر می‌خواهید در زمینه‌ی ترجمه یا ویرایش با ما همکاری کنید، لطفاً و حتماً متن مبدأ ترجمه یا متن ویرایش‌نشده را هم برایمان ارسال کنید.

مدت زمان بررسی رزومه‌ها و نمونه کارها حدوداً یک ماه است و در صورت پذیرش با شما تماس خواهیم گرفت. لطفاً از مراجعه‌ی حضوری یا تماس تلفنی خودداری کنید و اگر سؤالی در این زمینه داشتید، فقط از طریق ایمیل (atrafpub@gmail.com) پیگیر باشید.

با تشکر