محرم‌نامه‌ی دیجیتال نشر اطراف

غم‌ِخرّم

اسم محرم‌نامه‌ی امسال اطراف را گذاشتیم غم‌ِخرّم که بیشتر یادمان باشد چرا روایتِ وقایع سال 61 حسابش از شرحِ باقی غصه‌های زندگی روزمره و معمولی‌ جداست.

تعریف یک‌خطی محرم‌نامه‌ی امسال این است: از عشق باید اثری برجا گذاشت.
غم‌ِخرّم روایت نشان‌ها و یادمان‌‌های به جامانده از دلدادگان‌‌ است‌:‌ علم‌ها و طومارها، عکس‌ها و نقاشی‌ها و صداها و متن‌ها.

محرم‌نامه‌ی امسال درباره این است : راهی را که می رویم باید نشانه بگذاریم که پشت‌سر هنوز مردمی در راهند.

غم‌ِخرّم یادآوری نشانه‌‌هایی است که عاشقان پیش از ما گذاشته‌اند. دوستانی که با حلقه‌ی این عشق به آن‌ها گره خورده‌ایم.

غم‌ِخرّم نقشی است که دوستداران حسین‌بن‌علی از شرح شیفتگی‌شان در جهان ثبت کرده‌اند.
غم‌ِخرّم شرح یادگاری‌‌‌های یک زیارت است، سوغاتی از سفری توصیف‌نشدنی.

غم‌ِخرّم مرورِ مابه‌ازاهای این‌جهانی است، از تجربه‌ای یگانه که اصلش را به اشتراک نمی‌شود گذاشت.