۶ دی ۱۳۹۶
قاب بندی و روایت

فراروایت روایتی است خودارجاع. اگر روایتی توجه خواننده را به این‌که دارد یک داستان می‌خواند، جلب کند یا به عمل آفرینش داستان اشاره کند، متنی فراروایی به وجود می‌آید. فراروایت...

ادامه...
۶ دی ۱۳۹۶
آرمان‌شهر و روایت‌

«آرمان‌شهرها، ناکجاآبادهایی هستند که از دل روایت‌های مختلف دربارۀ جهان سر بر‌می‌آورند. نخستین بار سِر‌‌تامس مور[1] - حقوق‌دان، فیلسوف، نویسنده و دولتمرد انگلیسی قرن شانزدهم میلادی - در کتاب آرمان‌شهر[2]...

ادامه...
۶ دی ۱۳۹۶
جهان‌شمولی روایت

«هنگامی که به روایت فکر می‌کنیم، معمولاً ذهنمان به سمت‌وسوی هنر می‌رود. به سمت رمان یا داستان‌نامه یا قصه‌های عامیانه یا دست‌کم حکایات. ما داستان‌گویی را استعدادی ذاتی می‌دانیم. درست...

ادامه...
Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.