سبک‌پردازی Stylization

سبک‌پردازی به معنای ریختن متن ادبی یا یکی از اجزاء آن در قالب سبکی خاص است. در این فرآیند متن به شکلی بسیار مشخص دارای سبک می‌شود و از حالت طبیعی خود در‌می‌آید. از نمونه‌های سبک‌پردازی می‌توان به سنتی‌کردن متن یا به اصطلاح هنری کردن آن اشاره کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.