فاصله distance

فاصله به دو معنا به کار می‌رود: الف. فاصله‌ی عاطفی راوی از شخصیتها و سیر وقایع (میزان دخالت راوی در قصه)؛ و ب. فاصله‌ی بین تأثرات ذهنی، عاطفی و اخلاقی راوی و تأثرات نویسندهی نهفته. فاصله‌ی راوی (به هر دو معنای آن) تعیین می‌کند چه‌قدر به اطلاعاتی که از راوی کسب می‌کنیم اعتماد کنیم و چه تعبیری از تأثیر عاطفی و اخلاقی این اطلاعات داشته باشیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *